Albert-Jan N. Yzelman

Deze Nederlandstalige webpagina is geen directe vertaling van de Engelstalige website.

In plaats daarvan zal hier informatie verzameld worden dat toegankelijk is voor een algemeen Nederlandstalig publiek. Dit om de interesse van een toevallige geïnteresseerde tegemoet te komen, om meer informatie te kunnen leveren aan toekomstige studenten, of om bedrijfsvertegenwoordigers te kunnen laten bepalen of hier wellicht iets gedaan wordt wat voor hun bruikbaar kan zijn.

De hier gevonden inhoud zal in de toekomst hopelijk nog uitbreiden. Vooralsnog is het volgende beschibaar: